Doç. Dr. FULYA TAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. FULYA TAN

T: (0282) 250 2270

M ftan@nku.edu.tr

W ftan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1997
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2011-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
2006-2011
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNELERİ PR.
1998-2006
Uzman TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNELERİ PR.
1994-1998
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1992-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2004-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Biyosistem Mühendisliği
Tarım Makine Sistemleri
Tarım Makineleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAN F., SAĞLAM C., The Effects of Anhydrous Ammonia on the Leaf Nitrogen and Leaf Color in Wheat, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 62-67, 2017.
Özgün Makale Google scholar, open access, ressearch gate Erişim Linki
2. TAN F., DALMIŞ İ. S., KOÇ F., Effects of compaction pressure on silage fermentation inbunker silo, Agronomy Research, vol. 15, pp. 298-306, 2017.
Özgün Makale Google scholer, open access,
3. TAN F., DALMIŞ İ. S., DALMIŞ F., Determination of Compaction Force in Bunker Silos Using a Pressure Measurement Method, International Journal of Current Research, vol. 9, pp. 45597-45599, 2017.
Özgün Makale Google scholar, open access Erişim Linki
4. TAN F., SAĞLAM C., AKAR G., ANHYDROUS AMMONIA APPLICATION EQUIPMENT DESIGN AND DEVELOPING, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 42802-42805, 2016.
Özgün Makale Google schooler,open access Erişim Linki
5. TAN F., SAĞLAM C., EFFECTS OF ANHYDROUS AMMONIA APPLICATION ON YIELD AND YIELD COMPONENT OF SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUS L.), International Journal of Development Research, vol. 6, pp. 10534-10539, 2016.
Özgün Makale google schlolar, resercherID,DOAJ, Research gate Erişim Linki
6. ÇELEN İ. H., TAN F., VACUUMED-TYPE SILAGE PACKAGING PLANT AND SAMPLE DESIGN, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 38811-38814, 2016.
Özgün Makale goole scholar, open access Erişim Linki
7. TAN F., Büyüktosun N., EFFECT ON DENSİTY AND DRY MATTER LOSSES OF VACUUM İN VACUUM-PACKED POLYTHENE BAGS SİLAGE, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 33185-33188, 2016.
Özgün Makale goole scholar, open access Erişim Linki
8. TAN F., SAĞLAM C., Susuz Amonyak Uygulama Ekipmanının Tasarlanarak Geliştirilmesi ve Buğday Tarımında Etkilerinin Araştırılması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, 2016.
Özgün Makale CABI,DOAJ,EBSCO,FAO AGRIS,INDEX COPERNICUS,TUBİTAK-ULAKBİM
9. TAN F., Farklı Özelliklerdeki Polietilen Malzemelerin Paket Silajlarda Kullanımı ve Yem Kalitesi Üzerine Etkileri, Journal of Tekırdag Agricultural Faculty, vol. 12, pp. 62-67, 2015.
Özgün Makale CABI,DOAJ,EBSCO,ULAKBİM,INDEX COPERNICUS
10. Dalmış S. İ., K. B., B. Y., T. F. D. F., Determination of The Effects of Rotation Speed and Forward Speed on Combine Harvester Driven Stalk Chopper assembly Operating performance, Journal of Agrıcultural Sciences, vol. 19, pp. 54-62, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. Gönülol E., P. R., Ü. P., K. B. H. F. C., Stray Voltage Problems in Dairy Farms and Effects on Animal Behavior, The Philippine Agricultural Scientist, vol. 91, pp. 426-430, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. DALMIŞ İ. S., KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., ÜLGER P., TAN F., DURGUT F., DEVELOPMENT OF A CHOPPER UNIT FOR CHOPPING OF SUNFLOWER STALK DURING HARVESTING BY COMBINE HARVESTER, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 19, pp. 1148-1154, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. Toruk F., G. E., Effects of Particle Length on alfalfa Baled Silage quality and Color Under different Storage Conditions, Bulgarian Journal of agricultural Science, vol. 17, pp. 451-455, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. Toruk F., K. F., G. E., Color Changes of Package Silage In Period of Aerobic Stability, Journal of Tekirdağ agrıcultural Faculty, vol. 7, pp. 23-30, 2010.
Özgün Makale
15. Toruk F., G. E., K. B., K. F., Effects of Compaction and Maturity Stages on Sunflower Silage Quality, African Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 55-59, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. Toruk F., G. E., Ü. P., K. H., Density, Prosity and Permeability Rates of Sunflower Silage Under Different Compaction Conditions, Journal of animal and Veterinary advances, vol. 8, pp. 1873-1877, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. TORUK F., GÖNÜLOL E., ÜLGER P., Color changes of Bale Silage under Different Storage Condition, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol. 5, 2009.
Özgün Makale CABI Erişim Linki
18. Taylı T., T. F., Ü. P., Drying of Paddy and Determination of Drying Parameters, Journal of Tekırdag agrıcultural Faculty, vol. 6, pp. 37-43, 2009.
Özgün Makale
19. Toruk F., K. F., Effects on Silage Quality and Aerobic Stability of Different Compaction Levels in Sunflower Silage, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 15, pp. 269-275, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. Gönülol E., T. F., Evaluating of Milking Parlor Performance in Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 8, pp. 2631-2634, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. TORUK F., KAYİŞOĞLU B., Effects of Applied Vacuum of Silage Package Machine on Silage Quality, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol. 4, pp. 355-360, 2008.
Özgün Makale ulakbim Erişim Linki
22. Toruk F., Ü. P., Evaluation of Chicken Manure During The Composting Period, Bulgarian Journal of Agriculltural Science, vol. 10, pp. 473-478, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
23. TAN F., ÜLGER P., KOCABIYIK H., Yonca ve Şeker pancarı yaprağından Mekanik Sistemle Bitki Suyu Eldesi, Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 9, pp. 478-485, 2003.
Özgün Makale ulakbim
24. TORUK T. F., Effects of Harvesting Methods on Field Drying and Cutting Times of Alfalfa, Bulgarian Journal of Agricultural science, vol. 9, pp. 639-645, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
25. ., ÜLGER P. B., EKER B., TAN F., Tekirdağ İlinde Hayvancılıkta Mekanizasyon Düzeyinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 3, pp. 125-130, 1994.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAN F., Gübre yönetimi, İstanbul Manda, cilt 3, ss. 32-35, 2017.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
2. TAN F., KOÇ F., Silaj yapım tekniği ve mekanizasyonu, İstanbul Manda, cilt 3, ss. 7-11, 2017.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
3. , Ülger P.,E.Gonulol,F.Toruk.. Avrupa sürecinde Türkiye tarımı, Journal of Agricultural Machinery Science, cilt 2, ss. 13-19, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Toruk,F.. Ayçiçeği silajı ve mekanizasyonu, Türk-Koop ekin dergisi, cilt 7, 2003.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Toruk,F.. Çiftlik gübresinin değerlendirilme yöntem ve uygulamaları, Türk-Koop Ekin Dergisi, cilt 7, 2003.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Kayısoglu B., Y.Bayhan,F.Toruk.. Ayçiçeği tarımında farklı tohum yatağı hazırlama yöntemlerinin ekim düzgünlüğü ve bitkinin gelişimine olan etkilerinin belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 9, ss. 473-477, 2003.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Toruk,F.. Biyogaz. 3 E Electrotech Aylık Enerji, Elektronik Teknolojileri Dergisi, 2003.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. , Toruk,F.. Biyogaz Üreteçleri. 3 E Electrotech Aylık Enerji, Elektronik Teknolojileri Dergisi, 2003.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. , Toruk,F. . Gübre kurutma sistemleri, Türk-Koop Ekin dergisi, cilt 3, ss. 57-59, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
10. , Kayısoglu,B., F. Toruk, P. Ulger. . Trakya Bölgesinde süt sağım mekanizasyonunun mevcut durumu ve sorunları, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergis, cilt 3, ss. 119-124, 1997.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. , Tan F.,P. Ulger, B. Kayısoglu. . Trakya Bölgesinde silaj yapım mekanizasyonunun saptanması üzerine bir araştırma, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, ss. 141-151, 1995.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. AKDEMİR B., TAN F., Tarımsal Mekanizasyon Sektöründe Beş Yıllık Plan Hedefleri ve Gerçekleşme Oranları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 119-124, 1995.
Endekste taranmıyor
13. , Akdemir,B., F.Tan.. Tarımsal mekanizasyon sektöründe beş yıllık plan hedefleri ve gerçekleşme oranları, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 119-124, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
14. , Kayısoglu,B.,P.Ulger,B.Eker,F.Tan.. Tekirdağ İlinde hayvancılıkta mekanizasyon düzeyinin saptanması üzerine bir araştırma, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 125-130, 1994.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Ülger P., G. E., K. B., E. B. B. Y. Y. T. C. F. E. İ., Tarım Makinaları İlkeleri, Yayın Yeri: Hiperlink, 2011.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SAĞLAM C., TAN F., A Different Method of using Nitrogen in Agriculture Anhydrous Ammonia, International Advanced Researches Engineering Congress-2017 (16.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. TAN F., AYAŞAN T., Effects on Packing Quality of The Material Length and Filling Amount in Vacuum-Type Package Silage, International Advanced Researches Engineering Congress (16.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. SAĞLAM C., TAN F., AKTAŞ T., Influence of Harvesting Methods and Waiting Period of Olive After Harvesting on The Viscosity and Thermal Properties of Olive Oil, International Advanced Researches Engineering Congress-2017 (16.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. SAĞLAM C., TAN F., An Environmentally Friendly Method of Fertilizer Application in Agricultural, IASTEM International Conference (09.09.2017-10.09.2017).
Tam metin bildiri
5. TAN F., The Effect of Storage Periods and Vacuum Treatments on Silage Quality in Vacuum-Packed Bags Silage, International 8th Balkan Animal Science Conference.BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
6. TAN F., DALMIŞ İ. S., OKUR E., The Effect of Compaction Force in Bunker Silo, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
7. SAĞLAM C., TAN F., The Effects of Anhydrous Ammonia Application on Wheat Yield, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
8. TAN F., DALMIŞ İ. S., KOÇ F., Effets on Silage Fermentation of Compression Force in Bunker Silo, 8 th International Conference Biosystem Engineering 2017 (11.05.2017-13.05.2017).
Tam metin bildiri
9. TAN F., The design and manufacture of variable capacity type vacuum packaging machine silage, 7 th Balkan Conference on Animal Science BALNİMALCON 2015 (03.06.2015-06.06.2015).
Özet bildiri
10. TAN F., SAĞLAM C., Application of Anhydrous Ammonia Fertilizer Facilities and Developing Appropriate Equipment, International Congress on Mechanization &Energy in Agriculture (03.09.2014-06.09.2014).
Tam metin bildiri
11. KOÇ F., TAN F., ESER S., New Methods of Improving Thr Feed of The Wheat Straw, VI. Balkan Anımal Conference BALNIMALCON 2013 (03.10.2013-05.10.2013).
Özet bildiri
12. TORUK F., KAYİŞOĞLU B., Effects of Applied Vacuum of Silage Package Machine on Silage quality, 10 th International Congress on Mechanization and Energy in Agricultural (14.10.2008-17.10.2008).
Sözlü Bildiri
13. Toruk F., K. H., K. B., Ü. P., Açık Hava Koşullarında Belli Nem Düzeylerinde Yoncadaki Yaprak Kopma Direncinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma., Uluslararası Hayvancılık´99 Kongresi (21.09.1999-24.09.1999).
Poster
14. Toruk F., Ü. P., Determination of Effect of Different Cutting Heights that is Crested By Different Types Cutting Machines on Hay Yield and Plant Growing, 7 th Internatioanal Congress on Mechanization and Energy ın agriculture (26.05.1999-27.02.1999).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. TAN F., KAYİŞOĞLU B., DALMIŞ İ. S., OKUR E., Toprak üstü beton siloda sıkıştırma kuvvetinin belirlenmesi, 2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (29.06.2017-01.07.2017).
Özet bildiri
2. TAN F., SAĞLAM C., Susuz Amonyak Uygulama Ekipmanının Geliştirilmesi ve Tarla Denemeleri, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (02.09.2015-05.09.2015).
Tam metin bildiri
3. ERDENER U., TAN F., Farklı Karıştırma Uygulamalarının Kompost Üzerine Etkisi, 26.Tarımsal Mekanizasyon UlusalKongresi (22.09.2010-23.09.2010).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. TORUK F., GÖNÜLOL E., ÜLGER P., Farklı Depolama Koşulları Altında Balya Silajlarında Renk Değişimleri (sunulu), 25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (01.10.2009-03.10.2009).
Sözlü Bildiri
5. Ülger p., GÖNÜLOL E., TORUK F., Türkiye Üniversiteleri; Sorunları ve Öneriler, 25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (01.10.2009-01.10.2009).
Tam metin bildiri
6. TORUK F., GÖNÜLOL E., Balya Silajında Farklı Sarma Katı, Polietilen Rengi ve Depolama Koşullarının Etkileri, 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (24.06.2009-26.06.2009).
Tam metin bildiri
7. TORUK F., EKER B., Trakya Bölgesinde Biyogaz Enerjisinin Kullanılabilirliliği, Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, YEKSEM-2003 (15.10.2003-18.10.2003).
Sözlü Bildiri
8. TORUK F., ÜLGER P., Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Mekanizasyonunun Mevcut Durumunun Saptanması, 20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (13.09.2001-15.09.2001).
Tam metin bildiri
9. TORUK F., Ülger P., KUBAŞ A., Kaba Yem Mekanizasyonunda Enerji Girdilerinin Belirlenmesi, 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (06.09.2000-08.09.2000).
Tam metin bildiri
10. TORUK F., KOCABIYIK H., KAYİŞOĞLU B., ÜLGER P., Tavuk Gübresinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Santrifüj Etkili Gübre Separatörünün Etkinliğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, 19. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (01.06.2000-02.06.2000).
Tam metin bildiri
11. TORUK F., ÜLGER P., KAYİŞOĞLU B., POLAT C., Kaba Yem Hasat Mekanizasyonunun Yonca Otu Besin Değeri Kaybına Etkilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, 18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17.09.1998-18.09.1998).
Tam metin bildiri
12. TORUK F., ÜLGER P., KAYİŞOĞLU B., Kaba Yem Hasat Sistemlerinin Yoncanın Kuruma Olgusu Üzerine Etkilerinin Saptanması, 18. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17.09.1998-18.09.1998).
Tam metin bildiri
13. ülger p., TORUK F., Trakya Bölgesinde Hayvancılık İşletmelerinde Kaba Yem Üretiminde Uygulanan Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, 17.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (17.09.1997-19.09.1997).
Tam metin bildiri
14. KAYİŞOĞLU B., TAN F., BİRSİN R., Trakya Bölgesinde Farklı Özelliklere Sahip Sağım Makinalarının Performanslarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, Trakya Bölgesi II: Hayvancılık Sempozyumu (09.01.1997-10.01.1997).
Tam metin bildiri
15. KAYİŞOĞLU B., TAN F., Silaj Mekanizasyonunda En Uygun Taşıma Sistemlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, 15.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (20.09.1994-22.09.1994).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Current Trends in Forest Reseach, Yayın Yeri: Gavin Publisher (01.02.2017-).
Uluslararası Dergi open access
Yayın Hakemlikleri
1. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi/JOTAF, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ,ESSCO, Ulakbim
2. Journal of Tekırdag Agricultural Faculty, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Dergipark
3. International journal of Eastern Mediterranean Agricultural reseach, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Dergipark
4. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Dergipark
Ulusal Projeler
1. SAHA KOŞULLARINDA TOPRAK ÜSTÜ BETON SİLOLARDA UYGULANAN SIKIŞTIRMA BASINCININ BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 09.05.2014-11.10.2016.
2. Susuz Amonyak Gübresinin Uygulama Olanakları ve Uygun Ekipman Geliştirilmesi (TAGEM/AR-GE/45), Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2014-01.06.2016.
3. TÜBİTAK 1080550 Ayçiçeği Sapını Biçerdöverle Hasat Sırasında Parçalayan Bir Parçalama Ünitesinin Geliştirilmesi Olanaklarının Araştırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2009-01.01.2011.
4. TUBYoncanın Kurutma Olgusu ve Kurutma Yöntemlerinin Ürün Kalitesine EtkisiAP-694 , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2006-01.01.2006.
5. TUBAP-587 Farklı Seviyelerdeki Sıkıştırmanın Ayçiçeği Silaj Kalitesine Olan Etkileri, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2004-01.01.2006.
6. TUBAP-521Süt Sağım Tesislerinde Oluşan Elektriksel Dağınık Gerilim Probleminin Tespiti ve Çözüm Olanakları. , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2004-01.01.2006.
7. TUBAP-266 Yonca ve ޞeker Pancarı Yaprağının Mekanik Sistemle Sıkılarak ve Kurutularak Yem Üretimi ve Kanatlı Hayvan Yemlemesinde Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2002-01.01.2004.
8. TUAF-151 Trakya Bölgesinde Kullanılan Süt Sağım Makinalarının Standartlara Uygun Kontrolü, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1997-01.01.1999.
9. TUBAP-97 Yonca Hasadında Farklı Hasat Sistemlerinin Otun Kuruma Olgusu ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Saptanması, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.1994-01.01.1997.
10. Trakya Bölgesinde Kullanılan Süt Sağım Makinalarının Standartlara Uygun Kontrolü, BAP, Araştırmacı.
11. Süt Sağım Tesislerinde Oluşan Elektriksel Dağınık Gerilim Probleminin Tesbiti ve Çözüm Olanakları, BAP, Araştırmacı.
12. Yonca ve Şeker Pancarı Yaprağının Mekanik Sistemle Sıkılarak ve Kurutularak Yem Üretimi ve Kanatlı Hayvan Yemlemesinde Kullanılabilirliliği Üzerine Araştırmalar, BAP, Araştırmacı.
13. Farklı Seviyelerdeki Sıkıştırmanın Ayçiçeği Silaj Kalitesine Olan Etkileri, BAP, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
14. Yonca Hasadında Farklı Hasat Sistemlerinin Otun Kuruma Olgusu ve Kalitesi Üzerine etkilerinin Saptanması, BAP, Araştırmacı.
15. Ayçiçeği Sapını Biçerdöverle Hasat Sırasında Parçalayan Bir Parçalama Ünitesinin Geliştirilmesi Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
16. Yoncanın Kurutma Olgusu ve Kurutma Yöntemlerinin Ürün Kalitesine Etkisi, BAP, Araştırmacı.
Patentler
1. Susuz Amonyak Gübresinin Toprağa Uygulanmasını sağlayan Ekipman 2014 03465, 2015
Patent Başvuru Sahipleri:Güven Zirai Kireçcilik ve Tarım Ürünleri İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Patent Buluş Sahipleri:Fulya TAN,Cihangir SAĞLAM,Aydın AKSOY,Halit YILMAZ,Güven AKAR.
Üyelikler
TARIM MAKİNALARI DERNEĞİ, Üye, 2005-.